Vi kvalitetssäkrar och rekommenderar rätt

rekryteringsföretag för kommande uppdrag

Behöver du hjälp med rekrytering eller bemanning men har svårt att välja rätt bland Sveriges 2 680 rekryterings och bemanningsföretag!

 

Vi kvalitetssäkrar marknadens rekryterings och bemanningsföretag och hjälper er hitta rätt leverantör

k

Felrekryteringar

En undersökning gjord av PWC visar på att endast 45 procent av Sveriges större företag anser att de har haft lyckade rekryteringar. Motsvarande siffra för medelstora och små företag är 52 procent

 

Dyra kostnader

En rekrytering är dyr men en felrekrytering är dyrare. Därför är det extra viktigt att få in rätt person från början. En felrekrytering kan kosta mellan 250 000 till 1 miljon kronor. 

g

Tid och kraft

En rekrytering tar väldigt mycket av din kraft och tid. Det är förberedelser, urval och intervjuer som ska göras. Vad kostar den tidsåtgången och vad kunde du gjort istället om det blir fel!

 

Totalt antal Branschföretag

Branschföretag Tech och IT

Antal Bemanningsföretag

Branschföretag Ekonomi & Finans

Branschföretag Chefer & Ledning

VI FÖRMEDLAR RÄTT REKRYTERINGSFÖRETAG

Rekryti Förmedling är en oberoende branschförmedling inom personalrelaterade uppdrag och tjänster. Vår kännedom och inblick kring marknadens rekryterings och bemanningsföretag garanterar våra kunder oberoende och granskande rekommendationer över vilka företag som matchar deras behov fullt ut.

Genom analyser, kontroller, referenser och bedömningar kvalitetssäkrar vi marknadens aktörer och matchar rätt företag till kommande rekryterings och bemanningsuppdrag 

 

Inkomna förfrågningar under februari som vi förmedlar ut till rekryteringsföretag

Ekonomi & Redovisnings- ansvarig

Ekonomiassistent

Systemutvecklare

Projektledare Bygg & Anläggning

Säljchef Mediabolag

Marknadschef Medlems- organisation

Analys och Statistik

Vi går igenom och analyserar företagen och tar in behövlig information

Omdömen och Referenser

Vi går igenom företagens omdömen och tar in referenser från tidigare kunduppdrag

Processer och verktyg

Vi matchar kundens processer och arbetssätt med kundens önskemål

Som branschens oberoende aktör matchar vi förfrågningar av uppdrag mot marknadens branschföretag.

Genom vår unika genomgång av företag agerar vi som en rekommendationspartner och matchningssportal.

Vi gör det viktiga arbetet med att lära känna branschens företag och väljer ut de företag som överensstämmer med kriterierna för er rekrytering eller bemanningsuppdrag i syfte att matcha rätt företag mot rätt uppdrag